Posts tagged ‘máy đo mfi’

Máy đo chỉ số chảy MFI

Sơ lược về chỉ số chảy

Khi muốn thiết lập một phòng nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực gia công nhựa, một trong những lựa chọn đầu tiên để trang bị kèm theo máy đùn, máy ép phun, máy trộn là máy đo chỉ số chảy MFI (Melt Flow Index).

Máy đo chỉ số chảy MFI cho biết tốc độ chảy nhớt của một loại nhựa nguyên chất hay một hệ phối trộn trong điều kiện nhiệt độ, áp suất ổn định.

Chỉ số chảy liên quan đến độ nhớt của polymer hay tính kháng dòng chảy ở một ứng suất và nhiệt độ cố định.

Máy đo chỉ số chảy MFI

Máy đo chỉ số chảy MFI

Chỉ số chảy có liên quan gì đến đặc tính polymer:

Chỉ số MFI là một đại lượng để đánh giá phân tử lượng trung bình khối và một đại lượng tỷ lệ nghịch với độ nhớt nóng chảy, hay nói cách khác, một chỉ số MFI cao thì polymer chảy qua đầu khuôn càng nhiều. (more…)

Advertisements

Tag Cloud