Posts tagged ‘đo độ bục giấy’

Máy đo độ bục

Sơ lược về độ bục

Độ bục là áp lực tối đa mà mẫu thử có thể chịu được trước khi bị rách khi bị tác động theo phương vuông góc với mặt phẳng ngang.

Phương pháp đo độ bục phổ biến nhất là phương pháp Mullen. Mẫu thử được đặt lên một tấm màng ngăn làm bằng vật liệu có tính đàn hồi và được kẹp lại. Chất lỏng thủy lực được bơm với tốc độ không đổi làm phồng màng ngăn cho tới khi mẫu thử bục. Độ bục là giá trị áp lực thủy tĩnh lớn nhất đã tác dụng.

Máy đo độ bục của hãng Cometech sản xuất gồm 2 model (more…)

Advertisements

Tag Cloud