Posts tagged ‘bộ phá mẫu eco6’

Bộ phá mẫu COD

COD (Chemical oxygen demand) – nhu cầu oxy hóa học là lượng oxy cần thiết để oxy hóa các hợp chất hóa học trong nước bao gồm cả vô cơ và hữu cơ. Như vậy COD là lượng oxy cần để oxy hóa toàn bộ các chất hóa học trong nước. Trong khi đó BOD là lượng oxy cần thiết để oxy hóa một phần các hợp chất hữu cơ dễ phân hủy bởi vi sinh vật.

Quá trình phân tích hàm lượng COD gồm giai đoạn:

  • Quá trình phá mẫu: sử dụng các bộ phá mẫu COD của hàng Velp (Ý).
  • Sử dụng máy so màu để xác định hàm lượng COD sau khi đã phá mẫu.

Bộ phá mẫu COD của hãng Velp (Ý) được thiết kế nhỏ gọn, đơn giản, dể sử dụng, đảm bảo an toàn cho người vận hành, bên ngoài được sơn phủ Epoxy có tác dụng chống ăn mòn hóa học và cơ học, không tỏa nhiệt ra môi trường trong quá trình hoạt động.

Bộ phá mẫu COD gồm nhiều model:

  • Bộ phá mẫu COD 6 vị trí: ECO6
  • Bộ phá mẫu COD 8 vị trí: ECO8
  • Bộ phá mẫu COD 16 vị trí: ECO16
  • Bộ phá mẫu COD 25 vị trí: ECO25

(more…)

Tag Cloud